POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności serwisu www.oknonaraj.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.oknonaraj.pl oraz podczas procesów zasięgania informacji oraz zakupu usług prezentowanych w serwisie. Poniższe zapisy stanowią również klauzulę informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. „RODO”. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

I. ADMINISTRATOR

Administratorem przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych jest Sielsko Anielsko Aleksandra Pawłowska, z siedzibą w 05-140 Serock Ul. Wyzwolenia 40 D NIP: 5241391619 Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez korespondencję e-mail pod adresem kontakt@oknonaraj.pl

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników postępujemy zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) tzw. RODO. Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników a przetwarzanych w związku z działalnością naszego serwisu oraz przedsiębiorstwa. Podanie przez Państwa danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak może ono być warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczone przez nas usługi.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym w celu prawidłowej realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy pobytu oraz realizacji procesu informowania klienta o interesujących go usługach. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

IV. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach zawartych w serwisie,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka cookies],
  • dane pozyskane przy obsłudze bezpośredniej lub w kontakcie telefonicznym.

V. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych Użytkowników są przetwarzane w celu zawierania i realizacji umów dotyczących usług dostępnych w serwisie www.oknonaraj.pl oraz w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub dokonania i potwierdzenia rezerwacji usług. Formularze mogą zawierać również dodatkowe opcjonalne pola wyboru np. pole zapisz się do newslettera, przez zaznaczenie których umożliwione jest dodanie danych kontaktowych do list marketingowych, w celu przesyłania informacji handlowych i promocji. Administrator serwisu może również pozyskiwać dane marketingowe klientów, przez uzyskanie pisemnej zgody w inny sposób niż formularz internetowy oraz przez uzyskanie zgody ustnej.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizowania przez nas prawnie uzasadnionych celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Dokumenty i dane mogące stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (w tym zobowiązań skarbowych) przechowywane przez nas będą nadto do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przewidzianego przez odpowiednie przepisy prawa.

 

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO;
2. przenoszenia danych osobowych;
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli pojawią się do tego przesłanki;
4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisach materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Nie odpowiadamy za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

IX. POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej www.oknonaraj.pl. Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Cookies.
1. W naszym serwisie korzystamy z usług zewnętrznych serwisów, takich jak Google Analytics oraz Facebook, oczywiście w zgodzie i poszanowaniu prywatności. Narzędzia oraz usługi wymienionych serwisów pomagają rozwijać nasz serwis.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • wyświetlania użytkownikowi reklam zgodnie z jego preferencjami zakupowymi i zainteresowaniami.

4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

X. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Użytkownik nie chcąc otrzymywać plików cookies do swojej przeglądarki, może zmienić jej ustawienia. Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Okno na Raj - Domki na wynajem Kudowa Zdrój

Okno na Raj – całoroczne domki na wynajem

ul. Kościuszki 120C
57-350 Kudowa Zdrój

+48 665393770
kontakt@oknonaraj.pl

Dane firmy:

Sielsko – Anielsko Aleksandra Pawłowska

NIP: 5241391619
REGON: 015636054

Numer rachunku bankowego w mBank:
78 1140 2004 0000 3102 8070 7307